دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
معاونت امور فرهنگی
بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان
آیین‌نامه‌

آیین‌نامه انجمن‌های ادبی در 18 ماده و 7 تبصره،‌ با هدف حمایت، شناسایی،‌ ساماندهی و تشکیل انجمن‌های ادبی با رویکرد مشارکت بخش‌های غیردولتی در توسعه ادبیات خلاقه، در تاریخ 1396/11/08 توسط وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان ابلاغ شده است که متن اصلی آیین‌نامه مصوب، به پیوست آمده است.

 

دریافت فایل آیین‌نامه‌