وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
معاونت امور فرهنگی
بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان
آیین‌نامه‌ و شیوه‌نامه امور انجمن‌های ادبی

 "آیین‌نامه امور انجمن‌های ادبی" در 18 ماده و 7 تبصره،‌ با هدف حمایت، شناسایی،‌ ساماندهی و تشکیل انجمن‌های ادبی با رویکرد مشارکت بخش‌های غیردولتی در توسعه ادبیات خلاقه، در تاریخ 1396/11/08 توسط وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان ابلاغ شده است که متن اصلی آیین‌نامه مصوب، به پیوست آمده است.

دریافت فایل آیین‌نامه امور انجمن‌های ادبی


"شیوه‌نامه اجرایی امور انجمن‌های ادبی" در دو بخش "اقدامات ستادی و مدیریتی" و "راهبردهای توانمندسازی" در تاریخ 30 خردادماه 1397 از سوی معاون محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به بنیاد شعر و ادبیات داستانی، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجمع عمومی انجمن‌های ادبی و دبیران انجمن‌های ادبی سراسر کشور ابلاغ شد.

دریافت شیوه‌نامه امور انجمن‌های ادبی