وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
معاونت امور فرهنگی
بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان
خانه انجمن‌های ادبی ایرانیان

 

 

 

خانه انجمن های ادبی ایرانیان

 

در چشم‌انداز ساماندهی امور انجمن‌های ادبی کشور ، نهادی مردمی و ادبی با عنوان «خانه انجمن‌های ادبی» شکل خواهد گرفت که به دستور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و ابلاغ معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، زیر نظر بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان  _ بر مبنای اساسنامه‌ای که مورد تایید هیئت موسس خانه هست_ به پیگیری امور انجمن‌های ادبی می‌پردازد.