وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
معاونت امور فرهنگی
بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان
تماس با ما

آدرس: تهران، بلوار کریم‌خان، خیابان سنایی، کوچه پنجم (اعرابی)، پلاک ۶، بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، طبقه دوم، کارشناسان انجمن‌های ادبی
تلفن: 88300824 داخلی 203، 207 و 208  کارشناسان انجمن‌های ادبی‌‌‌‌‌
دورنگار: داخلی 102
کد پستی: 1585634971