وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
معاونت امور فرهنگی
بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان
تماس با ما

نشانی: تهران، بلوار کریم‌خان، خ سنایی، کوچه اعرابی۵، پلاک ۶، دفتر گسترش شعر و ادبیات داستانی، طبقهٔ دوم، کارشناس بررسی و ارزیابی انجمن‌های ادبی، کدپستی: ۱۵۸۵۶۳۴۹۷۱ 
تلفن: ۸۸۳۰۰۸۲۴ داخلی ۲۰۸  کارشناس انجمن‌های ادبی‌‌‌‌‌
دورنگار: داخلی ۱۰۲